Pohľad z vtáčej perspektívy nebol nikdy dostupnejší: na čo slúži letecké mapovanie a snímkovanie?

letecke snimkovanie

Nebolo to tak dávno, kedy bol presný pohľad na svet z vtáčej perspektívy celkom nákladnou záležitosťou. S nástupom dronov sa ale táto situácia zmenila. Nie je potrebné už žiadne lietadlo ani vrtuľník, zábery so širokými možnosťami využitia vám sprostredkujú už aj bezpilotné lietadlá, ktorým v praxi prischol názov „drony“. Zistite, ako je možné využiť výstupy z leteckého mapovania a snímkovania.

Drony spôsobili malú revolúciu

Možnosť pozrieť sa na svet z výšky nebola nikdy predtým dostupnejšia. Zďaleka pritom nejde len o akési bezcieľne poletovanie. Výstupy z lietania je možné využiť v mnohých smeroch. Drony sú vybavené nielen kvalitnou kamerou, ale aj viacerými senzormi, ktoré vám umožnia získať cenné informácie, ktoré bolo donedávna možné získať iba veľmi ťažko. Vyletieť však nestačí. Veľmi dôležité je letecké dáta správne zozbierať a napokon aj správnym spôsobom vyhodnotiť. Zamerali sme sa na to, ako je možné v praxi využiť letecké mapovanie a snímkovanie.

Letecké mapovanie UAV

Letecké mapovanie je činnosťou, ktorú je možné využiť v rôznych oblastiach. Od stavebníctva, cez geodéziu až po urbanizmus a poľnohospodárstvo. Dnes je možné stále častejšie vykonávať letecké mapovanie a snímkovanie pomocou dronov. Ide o výrazne lacnejšiu alternatívu k využitiu lietadla, alebo vrtuľníka a kvalita takéhoto snímkovania je minimálne na rovnakej úrovni. Drony si svoje uplatnenie nachádzajú pri mapovaní terénu, tvorbe ortofotomáp či multispektrálnych máp.

Využite letecké snímkovanie a mapovanie pre váš biznis

Letecké mapovanie a snímkovanie je možné veľmi jednoducho využiť nielen pre svoju komplexnosť, ale aj na zefektívňovanie a zjednodušovanie celkom bežných činností. Po príklady nemusíme chodiť vôbec ďaleko. V poľnohospodárstve je možné využiť mapovanie na skoršie odhalenie škodcov či vylepšenie závlahového systému. Pomocou pohľadu zhora budete mať celé pole doslova ako na dlani. Všetky slabiny ľahko odhalíte a na základe leteckých snímok sa môžete pustiť do vylepšovania.

Letecké skenovanie LiDAR

Široké možnosti, ktoré ponúkajú letecké mapovanie a snímkovanie pomocou dronov, sú aj v stavebníctve. Pomocou leteckých snímok je možné ľahko zamerať napríklad plochu strechy či akýchkoľvek iných častí stavby. Na základe toho môžete vystaviť presnú cenovú ponuku a dopodrobna naplánovať výstavbu či rekonštrukciu. Pohľadom zhora si skrátka ušetríte množstvo starostí.

Možností, ako využiť letecké mapovanie a snímkovanie je veľa. Neváhajte sa na nás obrátiť a zistite, akým spôsobom môžete využiť bezpilotné lietadlá vo váš prospech.


Zdroj:
https://terradron.sk

You Might Also Like